V120B

V120B

V120B

Giá cước: 120.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
Data: Miễn phí 45Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: V120B SON gửi 9123

0 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 120.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
Data: Miễn phí 45Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: V120B SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

SD135
12-02-2024

SD135

SD120
12-02-2024

SD120

MXH150
12-02-2024

MXH150