SD135

SD135

SD135

Gói SD135 có 5GB DATA / Ngày

Cước Phí: 135.000 đ / tháng

Đối tượng đăng ký

Gói SD135 Viettel là gói ưu đãi cho SIM mới Viettel kích hoạt từ 01-01-2023 trở lại đây hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD135 SON gửi 9123

135 VNĐ
GIỚI THIỆU

Gói SD135 có 5GB DATA / Ngày

Cước Phí: 135.000 đ / tháng

Đối tượng đăng ký

Gói SD135 Viettel là gói ưu đãi cho SIM mới Viettel kích hoạt từ 01-01-2023 trở lại đây hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD135 SON gửi 9123

BĂNG THÔNG

5GB DATA / Ngày

GIÁ CƯỚC

135.000 đ / tháng