MXH150

MXH150

MXH150

Gói cước MXH150 Viettel có 4 ưu đãi:

– MIỄN PHÍ DATA khi sử dụng 3 ứng dụng: Youtube, FaceBook và Tiktok

– Có 45 GB DATA để truy cập Internet thông thường

– Miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

– Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng

Đối tượng đăng ký

SIM trả trước mới kích hoạt từ ngày 01-01-2023 trở lại đây hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH150 SON gửi 9123

150,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

Gói cước MXH150 Viettel có 4 ưu đãi:

– MIỄN PHÍ DATA khi sử dụng 3 ứng dụng: Youtube, FaceBook và Tiktok

– Có 45 GB DATA để truy cập Internet thông thường

– Miễn phí toàn bộ các cuộc gọi nội mạng có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc

– Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng

Đối tượng đăng ký

SIM trả trước mới kích hoạt từ ngày 01-01-2023 trở lại đây hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH150 SON gửi 9123