ST30K

ST30K

ST30K

Có ngay 7GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công

Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD30K SON gửi 9123

30,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

Có ngay 7GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công

Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD30K SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

ST15K
12-02-2024

ST15K

SD150
12-02-2024

SD150

SD135
12-02-2024

SD135