ST15K

ST15K

ST15K

Có ngay 3GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.

Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD15K SON gửi 9123

0 VNĐ
GIỚI THIỆU

Có ngay 3GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.

Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Cú Phát Đăng Ký:

Soạn : SD15K SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

ST5K
12-02-2024

ST5K

SD150
12-02-2024

SD150

SD135
12-02-2024

SD135