ST5K

ST5K

ST5K

500 MB tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

MUA 2 TẶNG 1: Cứ mỗi 2 lần đăng ký trong ngày sẽ được tặng thêm 500MB sử dụng đến 24h.

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: ST5K SON gửi 9123

5,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

500 MB tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

MUA 2 TẶNG 1: Cứ mỗi 2 lần đăng ký trong ngày sẽ được tặng thêm 500MB sử dụng đến 24h.

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: ST5K SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

V200B
12-02-2024

V200B

V180B
12-02-2024

V180B

SD150
12-02-2024

SD150