ST10K

ST10K

ST10K

Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Được đăng ký nhiều lần, lưu lượng cộng dồn sử dụng đến 24h ngfay đăng ký.

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: ST10K SON gửi 9123a

0 VNĐ
GIỚI THIỆU

Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.

Được đăng ký nhiều lần, lưu lượng cộng dồn sử dụng đến 24h ngfay đăng ký.

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: ST10K SON gửi 9123a

Các sản phẩm khác

V200B
12-02-2024

V200B

ST5K
12-02-2024

ST5K

SD135
12-02-2024

SD135