SD70

SD70

SD70

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày
Cú pháp: SD70 SON gửi 9123

70,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày
Cú pháp: SD70 SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

SD135
12-02-2024

SD135

MXH150
12-02-2024

MXH150

MXH150
12-02-2024

MXH150