ST150K

ST150K

ST150K

Giá cước: 150.000 đ
Lưu lượng: Mỗi ngày 3GB 4g tốc độ cao.
Thời gian: 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
Cú pháp: ST150K SON gửi 9123

150 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 150.000 đ
Lưu lượng: Mỗi ngày 3GB 4g tốc độ cao.
Thời gian: 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.
Cú pháp: ST150K SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

MXH150
12-02-2024

MXH150

SD135
12-02-2024

SD135

SD150
12-02-2024

SD150