MXH120

MXH120

MXH120

MXH120 là gói cước được miễn phí “KHÔNG GIỚI HẠN” DATA truy cập ứng dụng Tiktok, Youtube, Facebook

Ngoài ra còn có thêm 30 GB DATA / tháng ( 1 GB / Ngày ) để sử dụng truy cập Internet khác.

Bên cạnh đó sử dụng gói MXH120 quý khách còn được: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi nọi mạng có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

Đối tượng đăng ký:

MXH120 là gói cước danh cho SIM mới Viettel kích hoạt trong năm 2023 hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH120 SON gửi 9123

120,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

MXH120 là gói cước được miễn phí “KHÔNG GIỚI HẠN” DATA truy cập ứng dụng Tiktok, Youtube, Facebook

Ngoài ra còn có thêm 30 GB DATA / tháng ( 1 GB / Ngày ) để sử dụng truy cập Internet khác.

Bên cạnh đó sử dụng gói MXH120 quý khách còn được: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi nọi mạng có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

Đối tượng đăng ký:

MXH120 là gói cước danh cho SIM mới Viettel kích hoạt trong năm 2023 hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH120 SON gửi 9123

BĂNG THÔNG

MXH120 là gói cước được miễn phí “KHÔNG GIỚI HẠN” DATA truy cập ứng dụng Tiktok, Youtube, Facebook

Ngoài ra còn có thêm 30 GB DATA / tháng ( 1 GB / Ngày ) để sử dụng truy cập Internet khác.

Bên cạnh đó sử dụng gói MXH120 quý khách còn được: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi nọi mạng có thời lượng cuộc gọi < 10 phút / cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

GIÁ CƯỚC

120000

Các sản phẩm khác

V200B
12-02-2024

V200B

SD135
12-02-2024

SD135