Trương Minh Đức

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Trương Minh Đức
Phó giám đốc Hạ tầng, BT Đảng ủy
(từ 5/2020 đến Nay)

Tin nổi bật