Nguyễn Ngọc Anh

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Nguyễn Ngọc Anh
Giám đốc -Phó Bí thư ĐU VT Hà Nội
(từ 03/2020 đến Nay)

Tin nổi bật