ST120K

ST120K

ST120K

Giá cước: 120.000 đ
Thời gian: 30 ngày.
Data: Có 60Gb data 4g tốc độ cao truy cập internet trên di động.
Lưu lượng: Sử dụng 2Gb/ 1 ngày
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
Cú pháp: ST120K SON gửi 9123

120 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 120.000 đ
Thời gian: 30 ngày.
Data: Có 60Gb data 4g tốc độ cao truy cập internet trên di động.
Lưu lượng: Sử dụng 2Gb/ 1 ngày
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data 1 ngày tạm dừng truy cập
Cú pháp: ST120K SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

MXH150
12-02-2024

MXH150

MXH120
12-02-2024

MXH120

MXH120
12-02-2024

MXH120