ST10K

ST10K

ST10K

Giá cước: 10.000 đ

Lưu lượng: 2Gb data 4G tốc độ cao sử dụng đến 24h trong ngày

Hết lưu lượng: Hết 2Gb dừng Truy cập

Cú pháp: ST10K SON gửi 9123

10 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 10.000 đ

Lưu lượng: 2Gb data 4G tốc độ cao sử dụng đến 24h trong ngày

Hết lưu lượng: Hết 2Gb dừng Truy cập

Cú pháp: ST10K SON gửi 9123