SD125Z

SD125Z

SD125Z

Giá cước: 125.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 6Gb/ ngày) Miễn phí 6Gb/ngày (2GB toàn quốc; 4GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 6Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 6Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Áp dụng: Thuê bao di động trong danh sách Viettel tại các tỉnh thành sau: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang
Cú pháp: SD125Z SON gửi 9123

125 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 125.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 6Gb/ ngày) Miễn phí 6Gb/ngày (2GB toàn quốc; 4GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 6Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 6Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Áp dụng: Thuê bao di động trong danh sách Viettel tại các tỉnh thành sau: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang
Cú pháp: SD125Z SON gửi 9123