MXH100

MXH100

MXH100

MXH100 là gói cước được miễn phí “KHÔNG GIỚI HẠN” DATA truy cập ứng dụng TikTok, Youtube, FaceBook

Ngoài ra còn có thêm 30 GB DATA / tháng ( 1GB / Ngày) để sử dụng truy cập Internet khác.

Đối tượng đăng ký

MXH100 là gói cước dành cho SIM mới Viettel kích hoạt trong năm 2023 hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH100 SON gửi 9123

100,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

MXH100 là gói cước được miễn phí “KHÔNG GIỚI HẠN” DATA truy cập ứng dụng TikTok, Youtube, FaceBook

Ngoài ra còn có thêm 30 GB DATA / tháng ( 1GB / Ngày) để sử dụng truy cập Internet khác.

Đối tượng đăng ký

MXH100 là gói cước dành cho SIM mới Viettel kích hoạt trong năm 2023 hoặc SIM cũ có tiêu dùng gần đây thấp

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: MXH100 SON gửi 9123