Dịch vụ giải pháp

05/03/2020
Hóa đơn điện tử được ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/09/2018 quy định: Bắt buộc 100% Doanh nghiệp mới thành lập phải sử dụng Hóa đơn điện tử và doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy thì chỉ...
chu-ky-so-viettel
03/03/2020
Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel - CA là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử. Dịch vụ chữ ký số...