Nguyễn Đăng Triển

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Nguyễn Đăng Triển
Phó giám đốc /GD KHDN
(từ 02/2018 đến Nay)

Tin nổi bật