Nguyễn Công Binh

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Nguyễn Công Binh
Phó giám đốc Viettel Hà Nội
(từ 02/2020 đến Nay)

Tin nổi bật