Lê Văn Mạnh

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Lê Văn Mạnh
Phó giám đốc /GĐ Kênh VTPay - ĐUV
(từ 01/2019 đến Nay)

Tin nổi bật