Trần Quang Trung

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Trần Quang Trung
Phó giám đốc Tối ưu - ĐUV
(từ 10/2019 đến Nay)

Tin nổi bật