Phùng Văn Trượng

BGĐ VIETTEL HÀ NỘI 1 (10/2000-9/2012)
Đ/c Phùng Văn Trượng
Phó giám đốc Kênh BHTT- ĐUV
(từ 12/2019 đến Nay)

Tin nổi bật