YT7

YT7

YT7

YT7 – 10.000 đ / tuần là gói cước Viettel được Miễn Phí Data khi xem Youtube 7 ngày sẽ KHÔNG TỐN DATA 4G

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: YT7 SON gửi 9123

10,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

YT7 – 10.000 đ / tuần là gói cước Viettel được Miễn Phí Data khi xem Youtube 7 ngày sẽ KHÔNG TỐN DATA 4G

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: YT7 SON gửi 9123