YT30

YT30

YT30

YT30 – 30.000 đ / tuần là gói cước Viettel được Miễn Phí Data khi xem Youtube 30 ngày sẽ KHÔNG TỐN DATA 4G

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: YT30 SON gửi 9123

30,000 VNĐ
GIỚI THIỆU

YT30 – 30.000 đ / tuần là gói cước Viettel được Miễn Phí Data khi xem Youtube 30 ngày sẽ KHÔNG TỐN DATA 4G

Cú Pháp Đăng Ký:

Soạn: YT30 SON gửi 9123