V90B

V90B

V90B

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.

Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel

Data: Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.

Cú pháp: V90B SON gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.

Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel

Data: Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.

Cú pháp: V90B SON gửi 9123