V7C

V7C

V7C

Giá cước: 7.000 đ
Thời hạn: 24h
Nội mạng: Miễn phí 50 phút gọi nội mạng Viettel/ 24h trong ngày
Data: Miễn phí 500Mb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày
Hết lưu lượng: Hết 500mb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: V7C SON gửi 9123

7 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 7.000 đ
Thời hạn: 24h
Nội mạng: Miễn phí 50 phút gọi nội mạng Viettel/ 24h trong ngày
Data: Miễn phí 500Mb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày
Hết lưu lượng: Hết 500mb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: V7C SON gửi 9123