V35B

V35B

V35B

Giá cước: 35.000 đ
Thời hạn: 15 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 15 ngày
Data: Miễn phí 7,5Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày. ( Mỗi ngày sử dụng 500Mb)
Hết lưu lượng: Hết 500Mb data/ 1 ngày dừng truy cập, ngày hôm sau sử dụng tiếp 500Mb
Free data: Free 100% data truy cập ZALO
Cú pháp: V35B SON gửi 9123

35 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 35.000 đ
Thời hạn: 15 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 15 ngày
Data: Miễn phí 7,5Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày. ( Mỗi ngày sử dụng 500Mb)
Hết lưu lượng: Hết 500Mb data/ 1 ngày dừng truy cập, ngày hôm sau sử dụng tiếp 500Mb
Free data: Free 100% data truy cập ZALO
Cú pháp: V35B SON gửi 9123