V15B

V15B

V15B

Giá cước: 15.000 đ
Thời hạn: 15 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 5 phút.
Data: Miễn phí 1Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 15 ngày dừng truy cập.
Free data: Free 100% data truy cập ZALO
Cú pháp: V15B SON gửi 9123

0 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 15.000 đ
Thời hạn: 15 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 5 phút.
Data: Miễn phí 1Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 15 ngày dừng truy cập.
Free data: Free 100% data truy cập ZALO
Cú pháp: V15B SON gửi 9123