V15B

V15B

V15B

Giá cước: 15.000 đ

Thời hạn: 15 ngày

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 5 phút.

Data: Miễn phí 1Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 15 ngày dừng truy cập.

Free data: Free 100% data truy cập ZALO

Cú pháp: V15B SON gửi 9123

15 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 15.000 đ

Thời hạn: 15 ngày

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 5 phút.

Data: Miễn phí 1Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 15 ngày.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 15 ngày dừng truy cập.

Free data: Free 100% data truy cập ZALO

Cú pháp: V15B SON gửi 9123