V150B

V150B

V150B

Giá cước: 150.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel
Data: Miễn phí 60Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: V150B SON gửi 9123

150 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 150.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
Ngoại mạng: Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel
Data: Miễn phí 60Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: V150B SON gửi 9123