UMAX90

UMAX90

UMAX90

Giá cước: 90.000 đ
Lưu lượng: Sử dụng không giới hạn data 4G 5G tốc độ cao nhất mạng Viettel / 30 ngày
Hết lưu lượng: Thỏa mái sử dụng tốc độ cao nhất mạng Viettel hiện nay truy cập các ứng dụng trên mạng internet trong thời gian 30 ngày liên tục, xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường
Cú pháp: UMAX90 SON Gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ
Lưu lượng: Sử dụng không giới hạn data 4G 5G tốc độ cao nhất mạng Viettel / 30 ngày
Hết lưu lượng: Thỏa mái sử dụng tốc độ cao nhất mạng Viettel hiện nay truy cập các ứng dụng trên mạng internet trong thời gian 30 ngày liên tục, xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường
Cú pháp: UMAX90 SON Gửi 9123