UMAX70

UMAX70

UMAX70

Giá cước: 70.000 đ
Lưu lượng: 7Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 7Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 3Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường
Cú pháp: UMAX70 SON Gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ
Lưu lượng: 7Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 7Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 3Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường
Cú pháp: UMAX70 SON Gửi 9123