TRE90

TRE90

TRE90

Giá cước: 90.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 90Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Cú pháp: TRE90 SON gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 90Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Cú pháp: TRE90 SON gửi 9123