ST90N

ST90N

ST90N

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 120Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 4Gb data

Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Cú pháp: ST90N SON gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 120Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 4Gb data

Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Cú pháp: ST90N SON gửi 9123