ST90K

ST90K

ST90K

Giá cước: 90.000 đ
Lưu lượng: Có 30Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ ngày hệ thống dừng truy cập mạng. Cú pháp: ST90 SON gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ
Lưu lượng: Có 30Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ ngày hệ thống dừng truy cập mạng. Cú pháp: ST90 SON gửi 9123

Các sản phẩm khác

SD120
12-02-2024

SD120

MXH150
12-02-2024

MXH150

MXH150
12-02-2024

MXH150