ST90K

ST90K

ST90K

Giá cước: 90.000 đ

Lưu lượng: Có 30Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ ngày hệ thống dừng truy cập mạng. Cú pháp: ST90 SON​ gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ

Lưu lượng: Có 30Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ ngày hệ thống dừng truy cập mạng. Cú pháp: ST90 SON​ gửi 9123