ST70K

ST70K

ST70K

Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 15Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 500Mb data

Miễn phí :0

Hết lưu lượng: Hết 500Mb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel. Bấn https://viettel.vn/ xem thuê bao của bạn có đăng ký được hay không

Cú pháp: ST70K SON gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU
Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 15Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 500Mb data

Miễn phí :0

Hết lưu lượng: Hết 500Mb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Áp dụng: Thuê bao trả trước và trả sau Viettel. Bấn https://viettel.vn/ xem thuê bao của bạn có đăng ký được hay không

Cú pháp: ST70K SON gửi 9123