ST70

ST70

ST70

Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 1Gb data

Hết lưu lượng: Hết 1gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Áp dụng: Sim di động trả trước và trả sau Viettel trong danh sách khuyến mãi. Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói ST70 Viettel hay không.

Cú pháp: ST70 SON gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 1Gb data

Hết lưu lượng: Hết 1gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

Áp dụng: Sim di động trả trước và trả sau Viettel trong danh sách khuyến mãi. Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói ST70 Viettel hay không.

Cú pháp: ST70 SON gửi 9123