ST60N

ST60N

ST60N

Giá cước: 60.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 60Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Cú pháp: ST60N SON gửi 9123

60 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 60.000 đ
Thời hạn: 30 Ngày
Lưu lượng: Có 60Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Cú pháp: ST60N SON gửi 9123