ST15K

ST15K

ST15K

Giá cước: 15.000 đ

Sim Hssv: Nhân đôi dung lượng

Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao trong 3 ngày

Hết lưu lượng: Dừng Truy cập

Cú pháp: ST15K SON gửi 9123

15 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 15.000 đ

Sim Hssv: Nhân đôi dung lượng

Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao trong 3 ngày

Hết lưu lượng: Dừng Truy cập

Cú pháp: ST15K SON gửi 9123