SD90

SD90

SD90

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 45Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày

Cú pháp: SD90 SON gửi 9123

90 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 90.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 45Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày

Cú pháp: SD90 SON gửi 9123