SD70

SD70

SD70

Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày

Cú pháp: SD70 SON gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ

Thời hạn: 30 Ngày

Lưu lượng: Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)

Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 30 ngày

Cú pháp: SD70 SON gửi 9123