MI3K

MI3K

MI3K

Giá cước: 3.000 đ
Sim Hssv: 3.000đ
Lưu lượng: 100Mb data 4g tốc độ cao/ 1 ngày
Hết lưu lượng: Hết 100Mb tính cước phát sinh 75đ/50KB
Cú pháp: MI3K SON gửi 9123

3 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 3.000 đ
Sim Hssv: 3.000đ
Lưu lượng: 100Mb data 4g tốc độ cao/ 1 ngày
Hết lưu lượng: Hết 100Mb tính cước phát sinh 75đ/50KB
Cú pháp: MI3K SON gửi 9123