MI2K

MI2K

MI2K

Giá cước: 2.000 đ
Sim Hssv: 2.000đ
Lưu lượng: 50Mb data 4g tốc độ cao.
Hết lưu lượng: Hết 50Mb tính cước phát sinh 75đ/50KB
Cú pháp: MI2K SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 2.000 đ
Sim Hssv: 2.000đ
Lưu lượng: 50Mb data 4g tốc độ cao.
Hết lưu lượng: Hết 50Mb tính cước phát sinh 75đ/50KB
Cú pháp: MI2K SON gửi 9123