F70

F70

F70

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 3Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: F70 SON gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc/ 30 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
Data: Có 3Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: F70 SON gửi 9123