F120

F120

F120

Giá cước: 120.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Data: Miễn phí sử dụng 7Gb data 4G tốc độ cao của Viettel truy cập mạng internet trên di động.
Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút / 30 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: F120 SON gửi 9123

120 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 120.000 đ
Thời hạn: 30 ngày
Data: Miễn phí sử dụng 7Gb data 4G tốc độ cao của Viettel truy cập mạng internet trên di động.
Gọi nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút / 30 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng trong nước Viettel / 30 ngày
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: F120 SON gửi 9123