7N

7N

7N

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 7 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 7 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 35 phút gọi ngoại mạng/ 7 ngày
Data: Miễn phí 35Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 7 ngày ( 5Gb/ 1 ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data / 1 ngày dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 7N SON gửi 9123

70 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 70.000 đ
Thời hạn: 7 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 7 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 35 phút gọi ngoại mạng/ 7 ngày
Data: Miễn phí 35Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 7 ngày ( 5Gb/ 1 ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data / 1 ngày dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 7N SON gửi 9123