6ST90N

6ST90N

6ST90N

Giá cước: 540.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 720Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 4Gb data
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 6ST90N SON gửi 9123

540 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 540.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 720Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 4Gb data
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 6ST90N SON gửi 9123