6ST60N

6ST60N

6ST60N

Giá cước: 360.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 6ST60N SON gửi 9123

360 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 360.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 6ST60N SON gửi 9123