6SD90

6SD90

6SD90

Giá cước: 540.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 270Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Áp dụng: Thuê bao di động toàn mạng Viettel. Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói 6SD90 Viettel hay không.
Cú pháp: 6SD90 SON gửi 9123

540 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 540.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 270Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Áp dụng: Thuê bao di động toàn mạng Viettel. Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói 6SD90 Viettel hay không.
Cú pháp: 6SD90 SON gửi 9123